Wadala Sandhuan
巴基斯坦
长期天气预报
长期天气预报

每月天气预报和气候。
Wadala Sandhuan, 巴基斯坦

最热的月份(平均最高温度)是 五月六月 (39°摄氏度).
平均温度最低的月份是 一月 (19°摄氏度).

平均温度最高的月份是 六月 (28°摄氏度).
最冷的月份(最低平均温度最低)是 一月 (6°摄氏度).

雨量最多的月份(降雨量最高)是 八月 (87毫米).
最干燥的月份(雨量最少)是 十月 (9毫米).

阳光小时最多的月份 五月 (平均的阳光时间: 9.9小时).
阳光小时最少的月份 一月 (平均的阳光时间: 7.1小时).

deutscheenglishespañolрусский中文